Busvervoer

Wij beschikken over twee eigen schoolbussen die uw kinderen kunnen komen ophalen en terugbrengen.

Hieronder de prijzen voor het busvervoer.

Leerlingenvervoer kleuters   € 50
Leerlingenvervoer lagere afdeling    

- per schooljaar
- per maand

 

€ 215 (1ste kind)- € 172 (2de kind) - € 55 (3de kind)
€ 21,50 (1ste kind) - € 17,20 (2de kind) - € 5,5 (3de kind)


Indien u slechts zelden gebruik maakt van de bus kan u een 10-rittenkaart aanvragen op het secretariaat ter waarde van €16. Bij elke rit wordt deze kaart door de busbegeleidster gevalideerd.

Onze schoolbus

Met "zelden gebruik maakt" wordt bedoeld:

  • Schrijft in voor "vaste" dagen, die vooraf (per maand, trimester, jaar) worden opgegeven
  • De stopplaats ligt binnen onze route
  • Er is nog plaats vrij in de bus (de permanente gebruiker heeft voorrang)


Het is van groot belang dat u nu reeds uw keuze van abonnement bekend maakt, we kunnen in de loop van het schooljaar helaas moeilijk wijzigen.

Deze betalingen worden op de maandrekening vermeld.

Je kan de busjuf steeds een SMS sturen wanneer er zich een wijziging voordoet.

GSM bus 1 (kroon reizen) juf Latifa 0489/887140
GSM bus 2 (kroon reizen) juf Cindy/ juf Samira 0493/539532

Aanmelden