Busvervoer

Wij beschikken over twee eigen schoolbussen die uw kinderen kunnen komen ophalen en terugbrengen.

Hieronder de prijzen voor het busvervoer.

Leerlingenvervoer kleuters   € 45
Leerlingenvervoer lagere afdeling    

- per schooljaar
- per maand

 

€ 212 (1ste kind)
€ 21,20 (1ste kind) - € 16,96 (2de kind) - € 5,40 (3de kind)


Indien u slechts zelden gebruik maakt van de bus kan u een 10-rittenkaart aanvragen op het secretariaat ter waarde van €16. Bij elke rit wordt deze kaart door de busbegeleidster gevalideerd.

Onze schoolbus

Met "zelden gebruik maakt" wordt bedoeld:

  • Schrijft in voor "vaste" dagen, die vooraf (per maand, trimester, jaar) worden opgegeven
  • De stopplaats ligt binnen onze route
  • Er is nog plaats vrij in de bus (de permanente gebruiker heeft voorrang)


Het is van groot belang dat u nu reeds uw keuze van abonnement bekend maakt, we kunnen in de loop van het schooljaar helaas moeilijk wijzigen.

Deze betalingen worden op de maandrekening vermeld.

Je kan de busjuf steeds een SMS sturen wanneer er zich een wijziging voordoet.

GSM busjuf (eigen bus) 0472 60 49 80
GSM busjuf (bus Kroon reizen) 0493 53 95 32

Infofiche

Busvervoer: twee bussen

Schoolbus: 2 chauffeurs van Kroonreizen 
bus 1: juf Latifa
bus 2: juf Esje ('s morgens) en juf Samira ('s avonds)

Aanmelden