Volg ons

Info

Faciliteiten

Praktische voorzieningen om het reilen en zeilen van de leerlingen te vergemakkelijken.

Busvervoer

....

Warme maaltijd

Er is dagelijks warm middageten beschikbaar dat bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Er is ook een vegetarische optie.

Smartschool

(Ouder van) leerling uit het zesde leerjaar? Dan heb je toegang tot Smartschool.

Opvang

We werken samen met de buitenschoolse kinderopvang De Kadé in Opglabbeek en Peter Pan te As.

Gebruik eetzaal

Gratis gebruik van de eetzaal mogelijk, onder toezicht van de eigen klasleerkrachten.

Werken volgens ABC

Werken volgens het A(utonomie), B(etrokkenheid), C(ompetentiegericht)- model. Gepersonaliseerd leren met oog voor elk kind.

Talent

Accent op talent van de leerling.

Hoogbegaafden

Afzonderlijk traject voor hoogbegaafde leerlingen.

Peuters

Peuters stappen in binnen een kleinere peutergroep om de overgang van thuis/crèche naar school soepel te laten verlopen.

Overstap secundair

Begeleiding van leerlingen uit het zesde leerjaar met hun overstap naar het secundair onderwijs.

Drank en plasbeleid

Drink zoveel water als je wil. Moet je naar het toilet? Geen probleem.

Activiteiten

Jaarlijkse activiteiten die in de kijker gezet mogen worden.

Kinderrechtendag

Elk jaar laten we kinderen op elk niveau kennis maken met hun rechten.

Dag van de kleuter

Op deze dag worden de kleuters in de watten gelegd en zijn ouders en grootouders ook welkom!

Grootouderfeest

...

Schoolfeest

Jaarlijks schoolfeest met Vlaamse kermis en animatie.

Thema

Jaarlijks wordt er een thema gekozen waaraan de activiteiten worden aangepast.

Per klas

3e leerjaar: sportklassen in de buurt
4e leerjaar: boederijklassen met overnachting
5e-6e leerjaar: zeeklassen met overnachting, samen met PXL-studenten

Uitdaging en geloof in groeikracht

We verzekeren een uitdagende leer- en leefomgeving voor elke individuele leerling.

Huiswerkbeleid

Een doordacht huiswerkbeleid: de jongste kinderen kunnen rekenen op 2 dagen per week, de oudere kinderen 3.

Planning van huistaken

Vooral in het vijfde en zesde leerjaar maken kinderen kennis met planningen en huistaken. De leerstof wordt verhoogd en het wordt mogelijk te kiezen welke dag huiswerk gemaakt wordt.

Muziek

Muziek tijdens de middagpauze op verzoek van de kinderen.

Crea-namiddagen

Crea-namiddagen worden 1 keer per maand georganiseerd: koken, knutselen, sport en spel, handwerk, tekenen. De leerlingen krijgen vrij spel.

Gezondheid

Een gezonde school: zowel fysiek als mentaal.

Zwemmen

Eén keer om de twee weken zwemmen.

Speelplaats

Speelplaats met een rustige chill-ruimte, waar kinderen tot rust kunnen komen.

Zorg

Zorg in de brede zin: leerstoornissen, -achterstanden en persoonlijk welbevinden.

Flexibiliteit

We schenken aandacht aan ieders thuissituatie en geloof en houden hier rekening mee.

Samengesteld gezin

Aandacht voor plusmama’s en pluspapa ’s bij het geschenkje voor moederdag of vaderdag (keuze van de ouders met het kind).

Feestdagen

Geen lessen of huistaak na de communievieringen of suikerfeest. Geen huiswerk na schoolfeest of na de kermis.